ธุรกิจ วันนี้

ททท. อุ้มธุรกิจรถทัวร์ ควักจ่ายคันละไม่เกิน 4 หมื่นบาท

ททท. อุ้มธุรกิจรถทัวร์ ควักจ่ายคันละไม่เกิน 4 หมื่นบาท กระตุ้นเที่ยวไทย 5 ภาค

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานปล่อยขบวนรถทัวร์ ภายใต้กิจกรรม “Amazing Thailand รถทัวร์ทั่วไทย” ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2565 ณ Show DC เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งรถบัส-รถขนส่งสาธารณะไม่ประจำทางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย กระจายรายได้สู่ชุมชน คาดมีเงินสะพัดเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 76 ล้านบาทตลอดทั้งโครงการนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า กิจกรรม “Amazing Thailand รถทัวร์ทั่วไทย” เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ททท. กับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย และสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง

ข่าวธุรกิจ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนส่งรถบัส-รถขนส่งสาธารณะไม่ประจำทาง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผ่านการสร้างประสบการณ์การเดินทางชวนคนไทยออกไปท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค เสนอรายการนำเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพทั้งเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ : เสน่ห์วันวานเมืองเหนือภาคใต้ : หรอยแรง แหล่งใต้, ภาคกลาง : เทรนดี้ C2 ภาคกลาง, ภาคตะวันออก : สบ๊าย สบาย ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2565ททท.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทนำเที่ยวในส่วนของค่ารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัส) คันละ 10,000 บาท/วัน/คัน แต่ไม่เกิน 40,000 บาท/คัน เฉพาะการเสนอรายการนำเที่ยวที่มีการเดินทางพักค้างคืนข้ามจังหวัด และระยะเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน โดยปัจจุบันมีการเสนอขายรายการนำเที่ยวไปแล้วกว่า 208 คัน จำนวนวันเดินทางรวม 260 วัน ซึ่งได้ทยอยออกเดินทางท่องเที่ยวไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2565ทั้งนี้ ททท.เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวอันเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยเหลือดูแลเยียวยาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาทั้งทางตรงและทางอ้อม”ประกอบกับกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยบรรลุเป้าหมาย 160 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้การท่องเที่ยว 656,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2565″